10 d’octubre 2008

Llençols de fantasmes

A "Deliris de grandesa" us escrivia sobre la vida i miracles d'un determinat tipus de personatge prehistòric, però que m'anava com anell al dit (ecs!) per tal d'explicar-vos el muntatge grotesc dels que es vanten de tindre estatus socio-econòmic, com a tret distintiu i exclusiu de la resta. Aquest altre versa, en canvi, sobre les aparences, les façanes ("fachadas", per entendrens) i els llençols de fantasmes delirants de grandeur. Per tal d'introduïr-vos-hi us transcric un text amb un exemple força entenedor. El llibret em va caure de rebot d'un nebot que fa 1BAT, i ves per on, n'he pogut treure suport literari per a un post. De mica en mica s'omple la pica!:
----------------------------------------------------------------------------------
En un laboratorio de Psicología Social de Estados Unidos se formaron dos grupos de gente de origen y formación análogos, a quienes se proyectó por separado una misma película: una película pesada, aburrida, malísima. A los del grupo A, sin embargo, se les había convencido (gracias a un título y a una explicación previa muy sugestivos) para que pagasen un elevado precio por verla, mientras que a los del grupo B se les ofreció gratis. Pues bien, cuando se les hizo luego a unos y a otros una encuesta sobre la calidad de la película, el grupo que había pagado por verla respondió, en general, mucho más positivamente que el grupo que no había pagado. Y es lógico: para los componentes del grupo A, el hecho de aceptar que habían pagado un precio tan caro para ver un bodrio era confesarse necios y además engañados –tontos y apaleados- . De ahí que hallasen mejor la película precisamente porque habían pagado tanto por verla: la tenían que defender para, de alguna manera, autodefenderse. Y muy bien conocen este mecanismo psicológico los clubs de tenis que cobran inscripciones tan elevadas por hacerse socios, o los cuerpos de catedráticos, de jueces, de notarios. Entrar en estos clubs o cuerpos cuesta mucho (en dinero, en estudios, en oposiciones) y, precisamente porque ha costado tanto entrar en ellos, quienes lo han conseguido valoran altamente su pertenencia y tienen un gran “espíritu de cuerpo”. Lo han de tener, en efecto, pues si no creen ahora que es muy valioso ser notario o catedrático, está claro que fueron unos necios quemándose las pestañas durante cuatro años para preparar las oposiciones…
"Por qué Filosofía", X.Rubert de Ventós, Ed. Península. (Pàg.52).
----------------------------------------------------------------------------------
Els termes "causa" i "efecte" van amb el peu canviat per una d'aquelles coses que té el llenguatge que emprem. No és que paguin "per allò que els agrada", sinó que "els agrada allò que han pagat": comprar-se uns texans envellits, bruts, trencats, foradats i apedaçats per 100 eurus és un senyal diferencial del seu establishment, encara que la vàlua real del producte estigui al nivell de les escombraries. És la trista llufa que els penja d'un gremialisme tronat: l'entrada als clubs exclusius (i a les festasses!) es paga també amb influències, ús d'informació privilegiada, favors i interessos.

Pareu l'autobús, que jo em baixo a la propera!. Estàn empanats!. A poc a poc ja anirant caient, ja... Però, creieu veritablement que el temps és el jutge últim?. Aristòtil , on és "L'Ètica"?. És arribada l'hora de vendre's l'ànima al diable?. Aquesta xavalla és el preu de tot plegat?.